Verwijzen is momenteel niet mogelijk.

 

Helder GGZ is gesitueerd in Leek. Wij bieden Basis GGZ en wij richten ons op cliënten vanaf 18 jaar. Wanneer u als verwijzer vooroverleg wilt over een casus dan kunt u deze voorleggen aan onze klinisch psycholoog. U kunt contact opnemen met: 0594-237008.

Verwijzen is mogelijk via Zorgdomein. Daarnaast kunt u uw verwijsformulier per post verzenden. Graag vermelden: BSN cliënt, AGB-code huisarts, vermoeden van DSM-stoornis. Om onze zorg optimaal bij de cliënt aan te laten sluiten, verzoeken wij u om relevante correspondentie over eerdere psychologische/psychiatrische behandelingen mee te sturen bij uw verwijzing.

Voor actuele wachttijden klik hier.