De Algemene leveringsvoorwaarden GGZ zijn van toepassing op de zorg bij Helder GGZ. In de Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ staat niet welke zorg je nodig hebt, maar er staan afspraken over rechten en plichten tussen Helder GGZ en jou. De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door GGZ Nederland, de Consumentenbond, de Nederlandse Patiƫnten Consumenten Federatie (NPCF) en het Landelijk Platform GGz (LPGGz).

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden.