De inhoud van de website van Helder GGZ is met de grootste zorg samengesteld. Het is ons streven om zo actueel mogelijke informatie te geven. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. U kunt ons daarop attenderen via info@helderggz.nl.

Aan de op deze site genoemde informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Helder GGZ behoudt zich het recht informatie te wijzigen. Helder GGZ is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Helder GGZ is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Helder GGZ.