Helder GGZ werkt met professionals en wil graag dat jij goede zorg krijgt. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Helder GGZ doet er alles aan om samen met jou te kijken naar mogelijkheden voor het oplossen van jouw klacht. Het is goed om met je behandelaar of iemand anders van Helder GGZ hierover te praten. Meestal worden de problemen dan opgelost. Hierover kun je contact met ons opnemen. Als je hulp wilt bij een klacht of erover in gesprek wilt, kun je contact opnemen met onze (externe) vertrouwenspersoon. Ben je niet tevreden over hoe je klacht is afgehandeld binnen Helder GGZ? Dan kun je contact opnemen met een externe klachtenfunctionaris.

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan ondersteunen bij vragen en klachten over de zorgverlener.

Externe klachtenfunctionaris

Klachtenportaal Zorg biedt een externe klachtenfunctionaris. Helder GGZ kan als aangesloten lid hier een beroep op doen.

Klachten moeten schriftelijk, ondertekend en voldoende gemotiveerd worden ingediend bij de externe klachtenfunctionaris onder vermelding van je naam en adres en de reden van je klacht. Je ontvangt binnen een week bericht van ontvangst van je brief en meer informatie over de verdere procedure.

Het adres van de externe klachtenfunctionaris is:

“Klachtenportaal Zorg”
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

Tel.: 0228-322205
Tel. Spoedvragen: 06-25186207

info@klachtenportaalzorg.nl

Hier vind je onze inschrijving 2018 voor de klachtenregeling bij Klachtenportaal.

Algemene Voorwaarden KPZ

Flyer Spelregels Wkkgz Klachtenportaal Zorg Wkkgz

Klachtenreglement KPZ Wkkgz

Geschilleninstantie

Mocht je, ondanks bemiddeling van de externe klachtenfunctionaris er niet uitkomen, dan kan je de klacht aanbieden bij De Geschilleninstantie KPZ. Informatie over het geschillenreglement kun je hier vinden.

Complimenten

Ben je juist heel tevreden over je behandeling bij Helder GGZ? Dan horen wij dit ook graag! Je kan altijd je tevredenheid, ideeën en/of verbetersuggesties doorgeven aan ons.