Verwijzing en aanmelding

De huisarts meldt je aan bij Helder GGZ. Wanneer wij de verwijzing ontvangen nemen we contact met je op om een intake te plannen.

Intake en diagnostiek

Tijdens het intakegesprek bespreken we de wederzijdse verwachtingen en brengen we je problematiek en hulpvraag in kaart. Het intakegesprek vormt de basis voor de verdere behandeling.

Opstellen behandelplan

Na het intakegesprek stellen we samen een behandelplan op. Hierin staat beschreven wat je doelen zijn voor de behandeling. Wij vinden het belangrijk dat we het behandelplan samen opstellen zodat het je ondersteunt in je proces.

Therapie

Aan het begin van je behandeling geven we uitleg over de therapie. Dit is voor iedereen anders omdat we behandeling op maat bieden.

Evaluatie

Gedurende de therapie zijn er evaluatie momenten om het behandelplan te bespreken en de doelen die opgesteld zijn te evalueren. Zo kunnen we goed aansluiten bij je wensen en verwachtingen. Daarnaast is het mogelijk om nieuwe doelen op te stellen of deze aan te passen.