Het Zorgprestatiemodel vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 voert de overheid het zorgprestatiemodel in. Hierdoor verandert de financiering van behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Op dit moment bestaat een behandeling uit één prestatie, waardoor je ook één keer het eigen risico betaalt. In de nieuwe situatie kan het voorkomen dat je twee keer het eigen risico betaalt. We leggen uit wat dit voor jou betekent.

In het zorgprestatiemodel is een behandeling opgebouwd uit zorgprestaties. Een zorgprestatie is bijvoorbeeld een gesprek met je behandelaar. Elke zorgprestatie wordt gedeclareerd aan je zorgverzekeraar. En je zorgverzekeraar telt alle zorgprestaties die plaatsvinden in een kalenderjaar mee in de berekening van je eigen risico.

Wat verandert er voor mij?
Je krijgt sneller een duidelijk overzicht van je zorguitgaven. Doordat er nu wordt gedeclareerd op basis van consulten, betekent dit dat:

  • Je maandelijks een factuur ontvangt, zelfs tijdens een behandeltraject
  • De factuur veel duidelijk is, dankzij vermelding datum en duur consult en naam zorgverlener
  • Je het eigen risico per kalenderjaar moet betalen

Eigen risico?
Je betaalt een eigen risico als je 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Eigen risico is jaarlijks minimaal €385. Je kunt dit bedrag zelf bij je zorgverzekeraar verhogen tot maximaal €885. Je GGZ-behandeling wordt meestal vergoed uit het basispakket van je zorgverzekering.

Eigen risico per kalenderjaar
Met de invoering van het zorgprestatiemodel betaal je het eigen risico per kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Hoe werkt dit dan precies? Stel je hebt 10 gesprekken met een psycholoog, waarvan acht gesprekken in 2022 en twee gesprekken in 2023 plaatsvinden. Dan tellen de acht gesprekken die in 2022 plaatsvinden mee voor het eigen risico van 2022. De twee gesprekken die je hebt in 2023, tellen mee voor het eigen risico van 2023.

Hoe gaat de overgang van 2021 naar 2022?
Ben je in 2021 gestart met een behandeling bij Helder GGZ? Dan sluiten wij dit traject eind december financieel af. Ook als je behandeling in 2022 doorgaat. Je ontvangt vervolgens een factuur van je zorgverzekeraar met een overzicht van de zorg die je in 2021 hebt ontvangen: bij ons, eventuele andere zorgorganisaties of voor medicatie. Hierbij gaat het om zorgkosten die onderdeel zijn van de basisverzekering.

Gaat je behandeling verder in 2022? Dan factureren we maandelijks de consulten aan de zorgverzekeraar. Dit zorgt ervoor dat je eerder een afrekening krijgt van je eigen risico over 2022.

Let op: In de meeste gevallen is het eigen risico over 2021 al verbruikt. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan het gebeuren dat je begin 2022, en dus in korte tijd, twee keer het eigen risico moet betalen. Eén keer het eigen risico (wat er nog openstaat) van 2021 en één keer het eigen risico van 2022. Dit is per persoon verschillend. Heb je vragen over het eigen risico? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar, zij kunnen je hier verder bij helpen.

 

Bekijk de digitale Patiëntenfolder